Để người được đào tạo nghề đều có việc làm

Hiện cơ cấu đào tạo nghề tại Hà Nội bước đầu đã có sự chuyển dịch theo yêu cầu thị trường lao động. Chỉ trong 3 tháng đầu năm 2005, 190 cơ sở đào tạo nghề tại Hà Nội đã tuyển và đào tạo 59.000 người (đạt 100% kế hoạch năm 2005). Trong đó, có trên 30% là lao động được đào tạo dài hạn.

Dạy nghề kỹ thuật

Các số liệu thống kê cuối năm 2004 cũng cho thấy có tới 36% học sinh học nghề thuộc nhóm kỹ thuật; 10% học công nghệ thông tin; 15% học lái xe và chỉ có 1,8% là học về nông nghiệp. Do việc học nghề có định hướng rõ ràng nên chất lượng đào tạo từng bước được nâng lên. Năm 2004, Hà Nội có 60% - 65% học sinh ra trường có việc làm.

Được biết, năm 2005 Hà Nội phấn đấu giải quyết việc làm cho 80.000 người. Qua đó, đưa tỷ lệ thất nghiệp xuống 6,2%. Đồng thời giảm tỷ trọng lao động trong nông-lâm nghiệp xuống 17%, tăng lao động dịch vụ lên 56% và phấn đấu tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đạt 45%.

Cùng với việc chuyển dịch cơ cấu đào tạo nghề theo yêu cầu của thị trường lao động, giải pháp chủ yếu thực hiện mục tiêu giải quyết việc làm là xây dựng các đề án như đề án phát triển thị trường lao động tại Hà Nội, đề án xuất khẩu lao động, chính sách đào tạo nghề đối với lao động vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đề án dạy nghề, tổ chức thực hiện lao động việc làm và chính sách đối với người có công với nước và tạo việc làm cho người đã cai nghiện ma túy... 

TRỌNG HÀ

Các tin, bài viết khác