Trái phiếu đô thị

Đích 2.000 tỷ đồng

Để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội trong năm 2005, ước tính nhu cầu đầu tư từ nguồn vốn ngân sách thành phố (NSTP) vào khoảng 11.500 tỷ đồng, trong khi khả năng tự cân đối vốn từ NSTP khoảng 4.400 tỷ đồng. UBND TPHCM đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để huy động vốn cho đầu tư phát triển. Trong đó, phát hành trái phiếu đô thị TPHCM (TPĐT) được coi là một trong những giải pháp quan trọng.

Nhà đầu tư theo dõi tin tức thị trường chứng khoán ở Công ty Chứng khoán đầu tư – Phát triển Việt Nam. Ảnh: ĐỨC THÀNH

Giám đốc Sở Tài chính TPHCM Nguyễn Thị Hồng cho biết TPĐT là loại trái phiếu đầu tư được UBND TPHCM phát hành nhằm huy động vốn để bổ sung đầu tư phát triển theo kế hoạch hàng năm của NSTP. Đây là một loại chứng khoán, có thời hạn từ 1 năm trở lên, có mệnh giá, có tính lãi và được xác nhận nghĩa vụ trả nợ của chính quyền TPHCM đối với người sở hữu trái phiếu.

Quỹ đầu tư phát triển đô thị TPHCM (HIFU) được UBNDTP ủy quyền thực hiện toàn bộ các nghiệp vụ phát hành TPĐT. Khối lượng phát hành TPĐT trong năm nay là 2.000 tỷ đồng, bảo đảm không vượt mức vốn được phép huy động theo quy định của Chính phủ.

Với mục đích xác định kỳ hạn của TPĐT cho phù hợp với thời hạn đầu tư của các dự án phát triển hạ tầng, đồng thời giảm bớt áp lực hoàn trả nợ của NSTP trong tương lai, TPĐT phát hành năm 2005 có 3 loại kỳ hạn: loại 5 năm dự kiến 600 tỷ đồng, chiếm 30% tổng khối lượng phát hành, loại 10 năm và 15 năm dự kiến 1.400 tỷ đồng, chiếm 70% tổng khối lượng phát hành.

Mệnh giá tối thiểu của TPĐT là 100.000 đồng, các mệnh giá khác là bội số của mức tối thiểu. Lãi suất TPĐT là loại lãi suất cố định trong suốt kỳ hạn của trái phiếu, lãi trái phiếu được trả sau theo định kỳ 6 tháng hoặc 1 năm/lần.

Tùy thuộc thời hạn trái phiếu và thời điểm phát hành, mức lãi suất TPĐT sẽ được xác định cụ thể ở mỗi đợt phát hành. Trường hợp phát hành theo phương thức đại lý phát hành và bảo lãnh phát hành, Chủ tịch UBNDTP quyết định lãi suất cụ thể cho từng loại kỳ hạn và từng phương thức phát hành.

Theo Tổng Giám đốc HIFU Giao Thị Yến, đối tượng được tham gia mua TPĐT là các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trong nước thuộc mọi thành phần, các tổ chức nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài làm việc và sinh sống hợp pháp tại Việt Nam.

Người sở hữu TPĐT được UBND TPHCM bảo đảm thanh toán đầy đủ, đúng hạn vốn gốc và lãi trái phiếu khi đến hạn; được dùng trái phiếu để bán, tặng, cho, thừa kế, cầm cố và chiết khấu; được niêm yết và giao dịch trên thị trường chứng khoán (TTCK); được miễn giảm thuế thu nhập từ lợi tức trái phiếu đối với cá nhân, Phương thức phát hành thông qua các công ty chứng khoán, các ngân hàng, các tổ chức có chức năng bảo lãnh phát hành và đại lý phát hành trái phiếu. Phương thức đấu thầu được tổ chức từng đợt qua Trung tâm giao dịch chứng khoán (TTGDCK) với các hình thức đấu thầu cạnh tranh và đấu thầu không cạnh tranh trên TTCK tập trung, có giá bán ngang mệnh giá.

Phương thức thanh toán là vốn gốc được hoàn trả 1 lần khi đáo hạn cho từng đợt phát hành, tiền lãi được thanh toán sau theo định kỳ 6 tháng/lần hoặc 1 năm/lần tùy theo loại trái phiếu phát hành. Trường hợp đến hạn trả lãi, chủ sở hữu trái phiếu không đến nhận thì lãi trái phiếu sẽ được bảo lưu, không tính nhập gốc. Nguồn vốn thanh toán tiền lãi và vốn gốc TPĐT là từ NSTP.

Được biết, tổng giá trị TPĐT đã phát hành tính đến 15-11 là 1.300 tỷ đồng, trong đó có 600 tỷ đồng loại kỳ hạn 5 năm và 700 tỷ đồng loại kỳ hạn 15 năm, tất cả đã được niêm yết tại TTGDCK TPHCM. TPĐT đợt 8 năm 2005 tiếp tục được công bố phát hành từ 30-11 theo phương thức bảo lãnh với tổng khối lượng 700 tỷ đồng cho các kỳ hạn 5 năm, 10 năm, 15 năm tương ứng các mức lãi suất 9,1%/năm, 9,3%/năm và 9,6%/năm.

Để có thể huy động đủ nguồn vốn này, ông Nguyễn Phước Thanh, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam kiêm Giám đốc Chi nhánh TPHCM cho rằng TPĐT không nên chủ yếu nhắm vào các tổ chức bảo lãnh phát hành là các ngân hàng thương mại, mà phải mở rộng diện phát hành ra công chúng, vì thực tế ngày có nhiều tổ chức phát hành trái phiếu và cổ phiếu thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư.

Đặc biệt là phải tăng tính thanh khoản TPĐT thật hấp dẫn bằng cách cho phép được mở rộng thực hiện các giao dịch mua bán trên thị trường tiền tệ, đồng thời bổ sung TPĐT vào danh mục các chứng từ có giá được lưu ký trên thị trường mở tại ngân hàng; miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản thu nhập từ TPĐT của các tổ chức sở hữu loại trái phiếu này.

Ông Đào Hồng Châu, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Xuất Nhập khẩu Việt Nam nhấn mạnh TPĐT cần phải được đa dạng hóa về kỳ hạn lãi suất và phương thức trả lãi để “thuyết phục” các nhà đầu tư trong nước cũng như nước ngoài.

Ngoài ra, chính quyền địa phương phải tích cực trong việc công khai hóa thông tin về phát hành TPĐT để tạo niềm tin cho công chúng. Nhất là công bố kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng về các dự án đầu tư và nhu cầu huy động vốn; cũng như đưa ra kế hoạch phát hành TPĐT từng đợt, từng thời điểm với khối lượng, điều kiện và quyền lợi cụ thể.

Yêu cầu thực tế còn đòi hỏi phải báo cáo công khai tình hình sử dụng vốn huy động từ TPĐT, phân tích đánh giá hiệu quả mang lại từ việc huy động vốn trong công chúng cho đầu tư phát triển kinh tế-xã hội. TPĐT không những đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư rất lớn cho TPHCM, mà còn góp phần phát triển TTCK non trẻ của Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế thế giới.

ANH KHUÊ

Các tin, bài viết khác