Diện tích hồ tiêu Phú Quốc phục hồi nhanh

Diện tích hồ tiêu tại huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) đang phục hồi nhanh vì giá hồ tiêu liên tục tăng mấy tháng qua. Đảo Phú Quốc hiện có 600 ha tiêu, tăng gần 2 lần so với cuối năm 2006.

Từng thời điểm, nhà vườn có thể bán được giá 45.000-75.000 đồng/kg tiêu hạt. Giá bán lẻ cho khách du lịch lên đến 80.000-90.000 đồng/kg tiêu cội, trên 100.000 đồng/kg tiêu sọ. Giá tiêu giống tại đảo cũng tăng hơn gấp rưỡi, từ 150.000 đồng/gốc lên 250.000 đồng/gốc.

B.Đ.

Các tin, bài viết khác