Đốt mình...

- Báo đăng rùm beng: có hai truyện ngắn giống nhau.

- Bác ơi! Giống nhau có gì là lạ.

"Nụ hôn của gió", tác phẩm nổi tiếng của Trần Thế Long từng bị vi phạm bản quyền..

- Đạo văn mà không lạ? Bác đúng là người thích đùa.

- Nhưng chuyện đạo văn đạo nhạc đầy rẫy khắp… nghệ trường mà có ai xử lý gì đâu? Mà bác ơi? Cái vụ… đạo truyện ngắn đó nghe nói là một chiêu độc thời thị trường.

- Là sao?

- Các báo lấy chuyện giật gân để bán báo. Còn nhà văn lấy chuyện đó để… nổi tiếng?

- Là sao?

- Còn sao nữa. Trước vụ “đạo truyện” ai biết ông nhà văn ấy là ai. Nhưng bây giờ ổng là người… không ai không biết.

- Ô bác ơi! Thế là... đốt đền à?

- Đền đài đâu mà đốt. Ổng tự... đốt mình.

- Hay! Hay! Đúng là chiêu độc... thời thị trường.

KIM THÀNH
 

Các tin, bài viết khác