Đột phá để phát triển

Để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ IX, hôm nay Hội nghị Thành ủy sẽ tập trung thảo luận và thông qua Chương trình hành động về 6 chương trình đột phá đã đề ra trong nghị quyết. Đó là các chương trình: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng mô hình chính quyền đô thị; hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế thành phố; giảm ùn tắc giao thông; giảm ngập nước; giảm ô nhiễm môi trường.

Có thể thấy rõ nội dung và mục tiêu của 6 chương trình đột phá nêu trong Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ TP đều nhằm giải quyết những vấn đề bức xúc nhất để phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Mục tiêu của Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là xây dựng nhanh nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế, trong đó tập trung bảo đảm nhu cầu lao động chất lượng cao cho 9 ngành dịch vụ, 4 ngành công nghiệp trọng yếu và xuất khẩu lao động.

Để thực hiện tốt mục tiêu trên, trong giai đoạn 2011 - 2015 cần có các giải pháp khả thi cho 6 chương trình nhánh: Nâng cao chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng; nâng cao chất lượng đào tạo nghề; đào tạo đội ngũ doanh nhân; nâng cao chất lượng, phát hiện bồi dưỡng năng khiếu, nhân tài lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao; đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực y tế; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị. Đối với Chương trình cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng mô hình chính quyền đô thị, yêu cầu đặt ra là xây dựng nền hành chính trong sạch vững mạnh, chuyên nghiệp hiện đại, hoạt động có hiệu lực hiệu quả, bộ máy quản lý nhà nước tinh gọn, đội ngũ cán bộ công chức có đủ phẩm chất và năng lực. Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế TP sẽ tập trung nguồn lực phát triển nhanh các ngành, sản phẩm công nghiệp, dịch vụ có hàm lượng khoa học công nghệ cao, giá trị gia tăng cao, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái, đi đầu cả nước trong chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế từ phát triển theo chiều rộng sang phát triển theo chiều sâu, có chất lượng hiệu quả cao, bền vững. Trong chương trình giảm ùn tắc giao thông sẽ tập trung đầu tư xây dựng, từng bước hoàn chỉnh hệ thống giao thông, hình thành mạng lưới giao thông đường bộ, phát triển nhanh vận tải hành khách công cộng, ưu tiên giao thông công cộng sức chở lớn, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, từng bước cải thiện tình trạng ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông. Mục tiêu đặt ra trong chương trình giảm ngập nước là tập trung giải quyết cơ bản tình trạng ngập nước tại khu vực trung tâm TP (khoảng 100km²), đồng thời kiểm soát, ngăn chặn không để phát sinh điểm ngập mới trên 5 vùng còn lại (khoảng 580km²). Chương trình giảm ô nhiễm môi trường sẽ kiểm soát, ngăn chặn và giảm thiểu ô nhiễm không khí, nước mặt, nước ngầm, tiếng ồn, chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại, khắc phục những nơi bị ô nhiễm nghiêm trọng, tăng cường cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ, công viên... xây dựng TP xanh, sạch, có môi trường sống tốt, khôi phục các hệ sinh thái, phục hồi đa dạng sinh học, bảo vệ phát triển Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ IX đã xác định rõ mục tiêu của từng chương trình đột phá. UBND TP và các sở ngành cũng đã dày công nghiên cứu xây dựng, bổ sung chỉnh lý dự thảo 6 chương trình hành động thực hiện nghị quyết. Hội nghị Thành ủy lần này sẽ tập trung trí tuệ để thảo luận, thông qua 6 chương trình hành động, trong đó đi sâu vào các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của từng chương trình.

Thật ra, nội dung của 6 chương trình trên không phải là mới, mà trong giai đoạn trước đây và hiện nay TP cũng đã và đang thực hiện. Ý nghĩa đột phá ở chỗ đây là những vấn đề lớn, bức xúc, thiết thân đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống người dân TP. Tập trung sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của 6 chương trình sẽ tạo ra bước phát triển đột phá của TP.

Để thực hiện tốt mục tiêu trên, trong giai đoạn 2011 - 2015 cần có các giải pháp khả thi cho 6 chương trình nhánh: Nâng cao chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng; nâng cao chất lượng đào tạo nghề; đào tạo đội ngũ doanh nhân; nâng cao chất lượng, phát hiện bồi dưỡng năng khiếu, nhân tài lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao; đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực y tế; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị. Đối với Chương trình cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng mô hình chính quyền đô thị, yêu cầu đặt ra là xây dựng nền hành chính trong sạch vững mạnh, chuyên nghiệp hiện đại, hoạt động có hiệu lực hiệu quả, bộ máy quản lý nhà nước tinh gọn, đội ngũ cán bộ công chức có đủ phẩm chất và năng lực.

Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế TP sẽ
tập trung nguồn lực phát triển nhanh các ngành, sản phẩm công nghiệp, dịch vụ có hàm lượng khoa học công nghệ cao, giá trị gia tăng cao, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái, đi đầu cả nước trong chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế từ phát triển theo chiều rộng sang phát triển theo chiều sâu, có chất lượng hiệu quả cao, bền vững. Trong chương trình giảm ùn tắc giao thông sẽ tập trung đầu tư xây dựng, từng bước hoàn chỉnh hệ thống giao thông, hình thành mạng lưới giao thông đường bộ, phát triển nhanh vận tải hành khách công cộng, ưu tiên giao thông công cộng sức chở lớn, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, từng bước cải thiện tình trạng ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông. Mục tiêu đặt ra trong chương trình giảm ngập nước là tập trung giải quyết cơ bản tình trạng ngập nước tại khu vực trung tâm TP (khoảng 100km²), đồng thời kiểm soát, ngăn chặn không để phát sinh điểm ngập mới trên 5 vùng còn lại (khoảng 580km²). Chương trình giảm ô nhiễm môi trường sẽ kiểm soát, ngăn chặn và giảm thiểu ô nhiễm không khí, nước mặt, nước ngầm, tiếng ồn, chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại, khắc phục những nơi bị ô nhiễm nghiêm trọng, tăng cường cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ, công viên... xây dựng TP xanh, sạch, có môi trường sống tốt, khôi phục các hệ sinh thái, phục hồi đa dạng sinh học, bảo vệ phát triển Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ IX đã xác định rõ mục tiêu của từng chương trình đột phá. UBND TP và các sở ngành cũng đã dày công nghiên cứu xây dựng, bổ sung chỉnh lý dự thảo 6 chương trình hành động thực hiện nghị quyết. Hội nghị Thành ủy lần này sẽ tập trung trí tuệ để thảo luận, thông qua 6 chương trình hành động, trong đó đi sâu vào các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của từng chương trình.

Thật ra, nội dung của 6 chương trình trên không hoàn toàn là mới, mà trong giai đoạn trước đây và hiện nay TP cũng đã và đang thực hiện. Ý nghĩa đột phá ở chỗ đây là những vấn đề lớn, bức xúc, thiết thân đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống người dân TP. Tập trung sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của 6 chương trình sẽ tạo ra bước phát triển đột phá của TP.


NGUYÊN TÂN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Tin buồn