Đột phá trong thực hiện Nghị quyết 16

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa có Chỉ thị 07-CT/TU về phổ biến, quán triệt và triển khai Nghị quyết 16-NQ/TƯ của Bộ Chính trị “Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2020”. Nghị quyết 16-NQ/TƯ (NQ 16) ngay khi mới ra đời đã được Đảng bộ và nhân dân TPHCM đón nhận với tất cả niềm tin, niềm tự hào và coi đây là luồng sinh khí mới, mở nhiều hướng đột phá về thể chế, tạo động lực xây dựng và phát triển TPHCM theo hướng văn minh, hiện đại, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhưng để đạt mục tiêu này đồng thời triển khai nhanh chóng, đồng bộ và hiệu quả NQ 16 thì cần có sự đột phá trong khâu tổ chức thực hiện.

Nói về những khó khăn, hạn chế, yếu kém của TPHCM qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 20 về phát triển TPHCM đến năm 2010 (NQ 20), Bộ Chính trị chỉ ra nguyên nhân chủ quan, đó là “năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, công tác quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền TPHCM trong việc tổ chức thực hiện nghị quyết còn hạn chế, thiếu quyết liệt; chưa quan tâm đúng mức việc tổng kết thực tiễn”.

Đây là bài học cũ, nhưng luôn luôn mới trong triển khai nghị quyết. Do vậy, điều trước tiên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM yêu cầu các đơn vị cần phải “quán triệt NQ 16 thật sâu sắc để tạo sự thống nhất trong Đảng bộ và nhân dân TPHCM”. Khi hiểu rõ tinh thần NQ 16 thì cán bộ, đảng viên và nhân dân mới có lòng tin, mới có tự giác, từ đó mới phát huy tính năng động, sáng tạo và hăng hái thực hiện nghị quyết.

Để khắc phục tính sáo mòn, xơ cứng trong phổ biến nghị quyết, việc truyền đạt, phổ biến NQ 16 cần làm rõ cơ sở khoa học của việc hình thành cùng nội dung, kế hoạch và những biện pháp thực hiện NQ 16. Kế hoạch phổ biến, quán triệt NQ 16 cần đặc biệt chú ý những cơ quan, đơn vị có trách nhiệm, liên quan trực tiếp đến nội dung chỉ đạo của NQ 16.

Yêu cầu quan trọng nhất của quá trình tổ chức thực hiện NQ 16 là các đơn vị cần xây dựng kế hoạch sắp xếp bộ máy, tổ chức, phân công, phối hợp, giao trách nhiệm, bố trí cán bộ tổ chức thực hiện một cách rõ ràng, cụ thể. Thành ủy TPHCM coi xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, có bản lĩnh chính trị vững vàng và tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết là vấn đề cốt tử của công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Kinh nghiệm thực hiện NQ 20 cho thấy, việc phân công trách nhiệm phải rõ ràng và có phối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa cán bộ và các địa phương, sở - ngành trong quá trình tổ chức thực hiện. Đây là vấn đề cá nhân phụ trách sau khi đã được tập thể bàn bạc tập trung thành quyết nghị. Khi đã lựa chọn đúng người, giao đúng việc, thì cần tạo điều kiện, tôn trọng quyền hạn và khuyến khích tính chủ động, sáng tạo của tổ chức và cán bộ được phân công, giúp họ hoàn thành nhiệm vụ. Ai không làm được việc, cần nhanh chóng thay thế theo tinh thần NQTƯ 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng.

Trước đây, khi thấy một số vụ việc trì trệ do lỗi của cán bộ, Thành ủy TPHCM bố trí lại nhân sự chủ chốt và người đứng đầu, nên chỉ trong thời gian ngắn, công việc lại trôi chảy. “Vấn đề cuối cùng vẫn là cán bộ. Thành công hay thất bại là do cán bộ. Cán bộ là nguyên nhân của mọi nguyên nhân”, Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải phát biểu tại Hội nghị cán bộ chủ chốt TPHCM triển khai NQTƯ 4 về xây dựng Đảng.

Thêm bài học nữa qua thực hiện NQ 20, đó là luôn luôn coi trọng công tác kiểm tra việc chấp hành nghị quyết. Thời gian qua, nhiều cấp ủy địa phương, đơn vị ở TPHCM tổ chức kiểm tra tốt việc thực hiện nghị quyết, nên kịp thời phát hiện, giải quyết những vấn đề mới nảy sinh, từ đó tạo điều kiện cho các tổ chức và mọi cán bộ, đảng viên thực hiện tốt những nội dung của nghị quyết theo chức năng nhiệm vụ.

Mỗi cấp ủy luôn sâu sát cơ quan, đơn vị, sâu sát quần chúng, phải nói và làm theo nghị quyết, kiên quyết đấu tranh và ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm, những biểu hiện thiếu trách nhiệm, thiếu gương mẫu.

Thành ủy TPHCM nhận thiếu sót là “chưa quan tâm đúng mức việc tổng kết thực tiễn” trong quá trình thực hiện NQ 20. Thành ủy TPHCM đúc kết, việc tổng kết không phải là báo cáo thành tích, kể lể, liệt kê công việc mà quan trọng phải nắm bắt, xử lý và tổng hợp, khái quát thông tin để đánh giá chính xác, đúng đắn, đầy đủ những ưu điểm, khuyết điểm, những cái được và chưa được với những minh chứng xác thực về số lượng, chất lượng công việc so với nghị quyết.

Tìm đúng nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của những ưu điểm, khuyết điểm, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm sửa đổi, bổ sung, uốn nắn lệch lạc; kiến nghị, đề xuất những vấn đề cần thiết với cấp trên trong quá trình thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị “Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2020” mở nhiều hướng đột phá về thể chế cho TPHCM phát triển mạnh mẽ, xứng tầm thời đại thì trong khâu tổ chức thực hiện nghị quyết cũng cần phải có bước đột phá mới bằng tư duy mới, quyết tâm mới.

Tuấn Sơn

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Diện mạo “thủ phủ” thành phố phía Đông

Được quy hoạch là “thủ phủ” khu Đông, khu đô thị Trường Thọ sẽ trở thành trung tâm và điểm nhấn của thành phố (TP) Thủ Đức trong tương lai. Vậy, hiện trạng Trường Thọ như thế nào và quy hoạch khu đô thị tương lai ra sao?

Tin buồn