Được gia hạn nộp tiền mua nhà sở hữu nhà nước

Theo Thông tư 48/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện việc gia hạn nộp tiền sử dụng đất, tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước (SHNN), có 3 đối tượng được xem xét gia hạn nộp tiền mua nhà ở thuộc SHNN. Ngoài ra, thông tư này cũng quy định các chủ đầu tư (CĐT) của một số dự án xây dựng bán và cho thuê được xem xét việc gia hạn nộp tiền sử dụng đất.

Các chủ đầu tư có căn hộ tồn, được gia hạn nộp tiền sử dụng đất. Trong ảnh: Một dự án đang xây dựng tại quận 7. Ảnh: HUY ANH

Gia hạn tối đa 24 tháng

Bộ Tài chính quy định rõ, đối tượng được xem xét gia hạn nộp tiền mua nhà thuộc SHNN là đối tượng được phép mua nhà ở cũ thuộc SHNN (diện được bán theo quy định).

Cụ thể,  đối tượng thứ nhất là hộ gia đình, cá nhân được mua nhà thuộc SHNN sau ngày 6-6-2013 (ngày NĐ 34/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc SHNN có hiệu lực). Thứ hai là hộ gia đình, cá nhân đã được mua nhà ở thuộc SHNN theo NĐ 61/CP ngày 5-7-1994 của Chính phủ về mua bán và kinh doanh nhà. Thứ ba là hộ gia đình, cá nhân được tiếp tục mua nhà ở thuộc SHNN theo NĐ 61/CP. Thông tư 48 cũng nêu rõ, việc xem xét gia hạn nộp tiền mua nhà  thuộc SHNN đối với 3 đối tượng trên áp dụng đối với các hợp đồng mua bán nhà thuộc SHNN được ký đến ngày 31-12-2014.

Về điều kiện gia hạn nộp tiền mua nhà thuộc SHNN, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng thứ nhất là nộp đơn đề nghị mua nhà thuộc SHNN từ ngày 6-6-2013 và thực hiện cơ chế, giá bán, thủ tục theo quy định tại NĐ 34, được xem xét gia hạn đối với số tiền phải nộp theo hợp đồng được ký kết.

Đối tượng thứ 2 được ký kết hợp đồng mua bán nhà thuộc SHNN trước ngày 6-6-2013 mà trong năm 2014 đến thời hạn phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính về tiền mua nhà thuộc SHNN theo quy định thì được xem xét gia hạn đối với số tiền còn lại phải nộp theo hợp đồng đã ký kết.

Đối tượng thứ 3 nộp đơn đề nghị mua nhà thuộc SHNN trước ngày 6-6-2013 nhưng hợp đồng mua bán nhà ở thuộc SHNN được ký kết sau ngày này và được áp dụng cơ chế, giá bán nhà thuộc SHNN cho người đang thuê theo NĐ 61/CP, được xem xét gia hạn đối với số tiền phải nộp lần đầu theo hợp đồng được ký kết.

Các trường hợp trên được xem xét gia hạn nộp tiền mua nhà ở thuộc SHNN trong thời gian tối đa 24 tháng.

Không bán được nhà được gia hạn nộp tiền sử dụng đất

Thông tư 48 cũng đã quy định các trường hợp được gia hạn nộp tiền sử dụng đất (SDĐ). Trường hợp thứ nhất là các CĐT dự án bất động sản được Nhà nước giao đất có thu tiền SDĐ mà CĐT đã được bàn giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà để bán, cho thuê, cho thuê mua; dự án đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê; dự án đầu tư xây dựng công trình có nhiều mục đích sử dụng khác nhau, trong đó có mục đích xây dựng nhà để bán, cho thuê, cho thuê mua nhưng chưa nộp tiền SDĐ thì được gia hạn theo Nghị quyết 01/NQ-CP.

Trường hợp 2: dự án bất động sản chưa nộp tiền SDĐ được xác định là dự án mà CĐT chưa hoàn thành việc nộp tiền vào ngân sách nhà nước (bao gồm cả trường hợp mới nộp được một phần vào ngân sách nhà nước) theo thông báo lần đầu của cơ quan thuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Thông tư cũng nêu rõ, việc gia hạn nộp tiền SDĐ đối với CĐT ở trường hợp 1 được thực hiện theo từng dự án và tính trên số tiền SDĐ còn phải nộp vào ngân sách nhà nước (không bao gồm số tiền chậm nộp, nếu có theo quy định về quản lý thuế). Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình có nhiều mục đích sử dụng khác nhau trong đó có mục đích xây dựng nhà để bán, cho thuê, cho thuê mua thì số tiền SDĐ được gia hạn tính theo diện tích phân bổ cho các mục đích xây dựng nhà để bán, cho thuê, cho thuê mua.

Việc gia hạn này được áp dụng với các dự án bất động sản được Nhà nước giao đất có thu tiền SDĐ, được cơ quan thuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra thông báo lần đầu về nộp tiền SDĐ theo quy định của pháp luật tính đến ngày 31-12-2014.

Một điểm đáng lưu ý là các trường hợp trên chỉ được áp dụng việc gia hạn nộp tiền khi đáp ứng đủ 2 điều kiện. Thứ nhất là chưa được gia hạn nộp tiền SDĐ theo Nghị quyết 13/NQ-CP ngày 10- 5- 2012 hoặc Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 7- 1- 2013 của Chính phủ. Thứ hai là kết quả tài chính của dự án tính đến ngày 31-12-2013 là lỗ hoặc có giá trị hàng tồn kho lớn hoặc DN đã phát sinh chi phí đầu tư của dự án lớn nhưng chưa có doanh thu do chưa bán được hàng.

Việc gia hạn nộp tiền SDĐ trong thời gian tối đa 24 tháng kể từ ngày phải nộp tiền SDĐ theo quy định và không bị tính tiền chậm nộp trong thời gian này. Các dự án bất động sản được Nhà nước giao đất có thu tiền SDĐ thông qua hình thức đấu giá quyền SDĐ, đấu thầu dự án có SDĐ thì CĐT không được gia hạn nộp tiền SDĐ theo thông tư này.

Thông tư 48 có hiệu lực từ ngày 10-6-2014. Tuy nhiên, thông tư này quy định việc gia hạn nộp tiền SDĐ và tiền mua nhà thuộc SHNN theo Nghị quyết 01/NQ-CP được áp dụng kể từ ngày 2-1-2014.

Theo đó, đối với trường hợp CĐT dự án bất động sản có thông báo lần đầu của cơ quan thuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ ngày 2-1-2014 đến ngày 10-6-2014 nếu đủ điều kiện được gia hạn nộp tiền SDĐ theo Nghị quyết số 01/NQ-CP nhưng cơ quan thuế đã có thông báo về nộp tiền chậm nộp theo quy định về quản lý thuế vẫn được cấp có thẩm quyền xem xét cho gia hạn nộp tiền SDĐ  theo quy định tại Thông tư 48 thì không phải nộp đối với tiền chậm nộp.

HÀ PHƯƠNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Kiểm tra Giấy đi đường tại TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

TPHCM nới lỏng nhiều hoạt động, dịch vụ từ 16-9

Ngày 15-9, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi ký văn bản khẩn gửi Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND TP Thủ Đức và các quận huyện; các doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TPHCM từ ngày 16-9 đến ngày 30-9.

Bút Sài Gòn

Chờ ngày tươi mới

- Các sàn thương mại điện tử đã mở đợt khuyến mãi lớn vào tuần trước. Kết quả phân tích về rổ hàng của người tiêu dùng cho thấy điều thú vị, đó là ngoài thực phẩm, sách vở, học cụ cho con em vào năm học mới, sản phẩm liên quan đến sức khỏe…, nhiều phụ nữ còn mua đồ trang điểm.

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Tin buồn