Giá vàng ngày 05-08-2008

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC10c1,829,0001,835,000
 24K1,805,0001,836,000
 18K1,332,0001,392,000
 14K1,025,0001,085,000
 SJC1c1,829,0001,838,000

Hà Nội

SJC1,829,0001,836,000

Đà Nẵng

SJC1,829,0001,836,000

Cần Thơ

SJC1,829,0001,834,000

(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)

Các tin, bài viết khác