Giá vàng ngày 1- 4 - 2009

 

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC10c1,984,0001,990,000
 24K1,940,0001,990,000
 18K1,408,0001,508,000
 14K1,075,0001,175,000
 SJC1c1,984,0001,993,000

Hà Nội

SJC1,984,0001,992,000

Đà Nẵng

SJC1,984,0001,990,000

Cần Thơ

SJC1,984,0001,990,000

(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)

Các tin, bài viết khác