Giá vàng ngày 14-2-2009

 

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC10c1,907,0001,915,000
 24K1,882,0001,915,000
 18K1,390,0001,470,000
 14K1,070,0001,160,000
 SJC1c1,907,0001,918,000

Hà Nội

SJC1,907,0001,917,000

Đà Nẵng

SJC1,907,0001,915,000

Cần Thơ

SJC1,907,0001,915,000

(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)

Các tin, bài viết khác