Giá vàng ngày 14-6-2008

 

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC10c1,837,0001,844,000
 24K1,804,0001,844,000
 18K1,302,0001,402,000
 14K994,0001,094,000
 SJC1c1,837,0001,847,000

Hà Nội

SJC1,837,0001,846,000

Đà Nẵng

SJC1,837,0001,845,000

Cần Thơ

SJC1,837,0001,844,000

(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)

Các tin, bài viết khác