Gía vàng ngày 15-11-2008

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC10c1,642,0001,649,000
 24K1,619,0001,649,000
 18K1,192,0001,252,000
 14K916,000976,000
 SJC1c1,642,0001,652,000

Hà Nội

SJC1,642,0001,651,000

Đà Nẵng

SJC1,642,0001,650,000

Cần Thơ

SJC1,642,0001,649,000

(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)

Các tin, bài viết khác