Giá vàng ngày 16-10-2008

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC10c1,744,0001,750,000
 24K1,720,0001,750,000
 18K1,269,0001,329,000
 14K977,0001,037,000
 SJC1c1,744,0001,753,000

Hà Nội

SJC1,744,0001,752,000

Đà Nẵng

SJC1,744,0001,751,000

Cần Thơ

SJC1,744,0001,750,000

(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)

Các tin, bài viết khác