Giá vàng ngày 20 - 11 - 2007

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC10c1,508,0001,515,000
 24K1,500,0001,515,000
 18K1,057,0001,157,000
 14K796,000896,000
 SJC1c1,508,0001,518,000

Hà Nội

SJC1,508,0001,515,000

Đà Nẵng

SJC1,508,0001,515,000

Cần Thơ

SJC1,508,0001,515,000

(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)

Các tin, bài viết khác