Giá vàng ngày 24-6-2008

 

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC10c1,855,0001,863,000
 24K1,823,0001,863,000
 18K1,308,0001,418,000
 14K997,0001,107,000
 SJC1c1,855,0001,866,000

Hà Nội

SJC1,855,0001,864,000

Đà Nẵng

SJC1,855,0001,864,000

Cần Thơ

SJC1,855,0001,863,000

(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)

Các tin, bài viết khác