Giá vàng ngày 5-9-2008

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC10c1,699,0001,704,000
 24K1,674,0001,704,000
 18K1,233,0001,293,000
 14K949,0001,009,000
 SJC1c1,699,0001,707,000

Hà Nội

SJC1,699,0001,706,000

Đà Nẵng

SJC1,699,0001,706,000

Cần Thơ

SJC1,699,0001,704,000

(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)

Các tin, bài viết khác