Giá vàng ngày 6-9-2008

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC10c1,702,0001,708,000
 24K1,679,0001,708,000
 18K1,239,0001,299,000
 14K955,0001,015,000
 SJC1c1,702,0001,711,000

Hà Nội

SJC1,702,0001,710,000

Đà Nẵng

SJC1,702,0001,709,000

Cần Thơ

SJC1,702,0001,708,000

(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)

Các tin, bài viết khác