Giá vàng ngày 9-4-2008

 

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC10c1,788,0001,798,000
 24K1,765,0001,800,000
 18K1,269,0001,369,000
 14K967,0001,067,000
 SJC1c1,788,0001,801,000

Hà Nội

SJC1,788,0001,798,000

Đà Nẵng

SJC1,788,0001,798,000

Cần Thơ

SJC1,788,0001,798,000

( Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)

Các tin, bài viết khác