Giá vàng sáng 16-04-2009

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC10c1,957,0001,963,000
 24K1,923,0001,963,000
 18K1,427,0001,487,000
 14K1,100,0001,160,000
 SJC1c1,957,0001,966,000

Hà Nội

SJC1,957,0001,965,000

Đà Nẵng

SJC1,957,0001,963,000

Cần Thơ

SJC1,957,0001,963,000

(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)

Các tin, bài viết khác