Giá vàng sáng 22-7-2010

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC 1L

27.950

28.000 

 24K

27.500

28.000 

 18K

20.350

21.150 

 14K

15.680

16.480 

 SJC 1c

27.950

28.030 

Hà Nội

SJC

27.950 

28.020  

Đà Nẵng

SJC

27.960 

28.000  

Cần Thơ

SJC

27.950 

28.000  

(Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng. Nguồn: SJC)

Các tin, bài viết khác