Giá vàng sáng ngày 12-8-2009

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC 1L

21.150

21.200 

 24K

20.800

21.200 

 18K

15.450

16.050 

 14K

11.910

12.510 

 SJC 1c

21.150

21.230 

Hà Nội

SJC21.150 21.220  

Đà Nẵng

SJC21.160 21.200  

Cần Thơ

SJC21.150 21.200  

(Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng. nguồn: SJC)

Các tin, bài viết khác