Giá vàng sáng ngày 14-7-2009

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC10c

20.710

20.770 

 24K

20.170

20.770 

 18K

14.930

15.730 

 14K

11.460

12.260 

 SJC1c

20.710

20.800 

Hà Nội

SJC20.71020.790 

Đà Nẵng

SJC20.72020.770 

Cần Thơ

SJC20.71020.770 

(Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng. Nguồn: SJC)

Các tin, bài viết khác