Giá váng sáng ngày 29-7-2009

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC10c

21.040

21.090 

 24K

20.690

21.090 

 18K

15.370

15.970 

 14K

11.850

12.450 

 SJC1c

21.040

21.120 

Hà Nội

SJC21.04021.110

Đà Nẵng

SJC21.05021.090

Cần Thơ

SJC21.04021.090

(Đơn vị tính: đồng/lượng. nguồn: SJC)

Các tin, bài viết khác