Giá vàng sáng ngày 5-8-2009

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC10c

21.300

21.350 

 24K

20.950

21.350 

 18K

15.560

16.160 

 14K

12.000

12.600 

 SJC1c

21.300

21.380 

Hà Nội

SJC21.30021.370 

Đà Nẵng

SJC21.31021.350

Cần Thơ

SJC21.30021.350

(Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng. nguồn: SJC)

Các tin, bài viết khác