Giờ Việt Nam

Hỏi: Hiện nay, giờ Việt Nam tính theo múi giờ thứ mấy? Bắt đầu từ lúc nào?
 Võ Thị Thu Thanh (72, Ngô Chí Quốc, Thủ Dầu Một) 

Hoàng Anh: Trước ngày 1-1-1968, giờ Việt Nam (ở cả miền Bắc lẫn miền Nam) tính theo múi giờ thứ 8. Lúc đó, Việt Nam cùng giờ với Bắc Kinh, Đài Loan, Hong Kong…
 
Ngày 8-8-1967, Hội đồng Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra Quyết định số 121/CP giao cho Tổ làm lịch của Nha khí tượng (do kỹ sư Nguyễn Mậu Tùng làm tổ trưởng) nghiên cứu việc tính giờ và làm lịch.

 Kết quả: Từ ngày 1-1-1968, giờ Việt Nam được ấn định lại theo múi giờ thứ 7. Giờ mới (sớm hơn giờ cũ 1 tiếng đồng hồ) được áp dụng trên toàn miền Bắc (tức từ vĩ tuyến 17 trở ra) và ở vùng giải phóng miền Nam.
 Trong khi đó, ở vùng do chính quyền Sài Gòn kiểm soát, vẫn tiếp tục giữ giờ cũ (múi giờ thứ 8) nên Tết Nguyên đán (tức mồng 1 tháng giêng Âm lịch) năm Mậu Thân (1968) và năm Kỷ Dậu (1969) ở miền Bắc và vùng giải phóng miền Nam đến trước một ngày so với vùng chính quyền Sài Gòn.

 Tết Nguyên đán năm Ất Sửu (1985) của Việt Nam trước một tháng so với Trung Quốc.

 Sau ngày 30-4-1975, giờ Việt Nam (múi giờ thứ 7) được áp dụng thống nhất trong cả nước Việt Nam. Như vậy, Việt Nam cùng múi giờ với các nước láng giềng như Lào, Campuchia, Thái Lan, phía Tây Indonesia. 
 

Các tin, bài viết khác