Hà Nam: 15 tỷ đồng xây dựng công trình cung cấp nước sạch

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý để Bộ Tài chính ứng trước 15 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương để hỗ trợ tỉnh Hà Nam thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình cung cấp nước sạch cho 6 xã khu C, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

Đây là dự án rất cần thiết cho người dân để khỏi phải dùng nước nhiễm bị asen. Các nghiên cứu trong nhiều năm qua cho thấy nước nguồn trong giếng khoan của tỉnh Hà Nam có nồng độ asen rất cao, trung bình tới 70%-80% giếng khoan có chứa asen vượt quá quy định của Bộ Y tế. Đặc biệt, một cuộc khảo sát thí điểm ngẫu nhiên hơn 1.930 giếng khoan tại xã Hòa Hậu, thị trấn Vĩnh Trụ (Lý Nhân) và xã Bồ Đề (huyện Bình Lục) cho thấy, 94% số giếng được lấy mẫu nêu trên có nồng độ asen trong nước vượt tiêu chuẩn cho phép.

Lâm Nguyên

Thanh Hóa: 2,4 triệu USD đầu tư hạ tầng quy mô nhỏ

Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Dịch vụ và đầu tư cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ tại khu vực đô thị và ven đô tỉnh Thanh Hóa” có tổng trị giá 2,4 triệu USD vừa được ký kết giữa đại diện Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam. Trong đó ADB tài trợ không hoàn lại 2 triệu USD từ nguồn quỹ giảm nghèo của Chính phủ Nhật Bản.

Dự án sẽ trợ giúp các nhóm cộng đồng xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ cấp xã như đường nông thôn, thu gom rác, cấp nước, thoát nước và trung tâm y tế nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng dân nghèo tại vùng đô thị và ven đô tỉnh Thanh Hóa.

Dự án triển khai thực hiện trong 4 năm. Trong dự án này, mức đóng góp của chính quyền địa phương và cộng đồng sẽ chiếm khoảng 10% đến 20%.

Q.Phương

Các tin, bài viết khác