Hà Nội siết chặt quản lý hoạt động xây dựng

Kể từ 3-2-2007, hoạt động xây dựng tại Hà Nội phải tuân thủ Quyết định số 14/2007 do UBND thành phố vừa ban hành. Theo đó, trong quá trình xây dựng công trình (không phân biệt quy mô, nguồn vốn đầu tư), các chủ đầu tư và tổ chức tư vấn phải khảo sát kỹ hiện trạng công trình (CT) hạ tầng kỹ thuật, CT trên mặt bằng thi công, CT liền kề; liên hệ với cơ quan quản lý hạ tầng kỹ thuật chuyên ngành để được hướng dẫn, thống nhất biện pháp.

Trước khởi công ít nhất 7 ngày, chủ đầu tư phải thông báo cho chính quyền phường, xã, thị trấn, cơ quan cấp phép xây dựng, sở quản lý các công trình xây dựng chuyên ngành để thực hiện quản lý, kiểm tra quá trình thi công.

Quyết định số 14/2007 cũng quy định, chậm nhất 30 ngày sau khi kết thúc xây dựng, chủ đầu tư phải tháo dỡ xong toàn bộ nhà tạm, chuyển hết vật liệu, cấu kiện thừa, phế thải xây dựng đến nơi quy định... 

A.P.

Các tin, bài viết khác