Hỗ trợ máy cày tay cho nông dân Sơn La

Triển khai dự án hướng dẫn người nghèo làm khuyến nông, đầu tháng 4-2009, thông qua Trung tâm Khuyến nông tỉnh Sơn La, hàng chục nông dân nghèo ở các huyện Mai Sơn, Mộc Châu, Phù Yên, Yên Châu, Thuận Châu, Sốp Cộp và thành phố Sơn La phấn khởi nhận bàn giao máy cày tay vừa làm đất vừa làm đầu kéo chở vật tư, trị giá mỗi máy 26 triệu đồng và hoàn toàn được dự án hỗ trợ 100% tiền máy.

Đây là mô hình nhóm 10 hộ nhận hỗ trợ và quản lý sử dụng 1 máy công cụ làm đất ruộng lúa hoặc cà phê. Sắp tới, tỉnh cũng triển khai thêm 12 mô hình hỗ trợ máy nông nghiệp dươi hình thức Nhà nước giúp 75% nông dân tự lo 25% chi phí mua máy.

A. QUÂN

Các tin, bài viết khác