Hỗ trợ nông nghiệp châu Phi qua Internet

Theo Reuters AlertNet, cuối tuần qua, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp LHQ (FAO) đã công bố trên trang web của mình công trình nghiên cứu do các chuyên gia nông nghiệp của tổ chức này thực hiện. Mục đích nhằm mang lại những thông tin hữu ích về kỹ thuật canh tác và những loại đất thích hợp để gieo trồng hơn 130 loại cây nông nghiệp ở châu Phi.

Người dân có thể tiếp cận dễ dàng qua địa chỉ (hiện nay việc tiếp cận Internet của người dân được tạo điều kiện thuận lợi hơn rất nhiều) http://www.fao.org/agriculture/seed/cropcalendar/welcome.do để được hướng dẫn các kỹ thuật gieo trồng nhằm đạt được năng suất cao nhất.

Giám đốc về sản xuất và bảo vệ cây lương thực của FAO Shivaji Pandey nhấn mạnh, lựa chọn đúng cây trồng và hạt giống sẽ đảm bảo cải thiện được đời sống của người nghèo ở nông thôn.  

H.NHI

Các tin, bài viết khác