Hỗ trợ vốn cho hơn 1.000 nạn nhân bị buôn bán

Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam cho biết, thực hiện phòng chống tệ nạn buôn bán người, đặc biệt là hỗ trợ các nạn nhân bị buôn bán trở về có điều kiện hòa nhập cộng đồng, giai đoạn 2001-2007, Hội đã có nhiều hình thức hỗ trợ cho những nạn nhân của nạn buôn bán người, giúp họ ổn định cuộc sống.

Cụ thể, Hội đã phối hợp với các bộ ngành, các tổ chức xã hội tạo việc làm cho trên 16.000 người, tạo điều kiện cho hơn 1.000 người được vay vốn để phát triển kinh tế...

Ngoài ra, để nâng cao ý thức phòng chống tệ buôn bán phụ nữ và trẻ em trong cộng đồng, trong giai đoạn này Hội đã phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng xây dựng và phát sóng gần 100 chương trình phóng sự, phim truyền hình; đăng tải gần 3.000 tin bài có nội dung tuyên truyền về phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em; tổ chức 96.000 cuộc truyền thông cộng đồng thu hút 6,3 triệu lượt người tham dự.

Các chiến dịch truyền thông cho phụ nữ tại 13 tỉnh có chung đường biên giới với nước bạn, tuyên truyền tới nhóm dân cư vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, các dân tộc thiểu số cũng được đặc biệt chú trọng.

LÂM NGUYÊN

Các tin, bài viết khác