Hoàn tất tái định cư tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm vào tháng 6-2012

(SGGPO).- Đó là yêu cầu mới nhất của UBND TP với Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo đó, UBND TP giao cho Ban quản lý Thủ Thiêm phối hợp với UBND quận 2 và các cơ quan, đơn vị liên quan lên kế hoạch triển khai công tác đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm trong năm 2012. Mục tiêu của kế hoạch là phải hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng toàn bộ khu đô thị mới Thủ Thiêm; đồng thời hoàn thiện cơ chế chính sách kêu gọi, thu hút đầu tư.

Cụ thể, UBND TP yêu cầu việc di dời các hộ dân và cơ quan, đơn vị còn lại phải hoàn tất trong tháng 6-2012, riêng các cơ sở tôn giáo đến tháng 12-2012 phải hoàn thành việc di dời để thực hiện dự án. Ngoài ra, TP cũng yêu cầu UBND quận 2 và các đơn vị liên quan đảm bảo hoàn thành chương trình đầu tư xây dựng 12.500 căn hộ phục vụ tái định cư vào cuối năm 2013.

Theo thông tin từ BQL Thủ Thiêm, đến nay đã tiến hành giải phóng mặt bằng hơn 98% tổng diện tích đất phải bồi thường (612,3653/623,2905ha) thuộc dự án xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm. 

H.NH

Các tin, bài viết khác