Hoàn thành?

Giờ học quân sự, thiếu úy ra lệnh cho tân binh thực hiện:

- Anh có trông thấy bến cảng kia không? Anh hãy nghĩ cách nào để không có ai có thể sử dụng được nữa.

Nửa giờ sau, tân binh quay về:

- Báo cáo, nhiệm vụ đã hoàn thành.

- Giỏi! Anh đã làm cách nào vậy?

- Tôi đã tịch thu hết vé của hành khách”!

S.K (st)

Các tin, bài viết khác