Hỏi - Đáp

- Thế nào là trường hợp cấp thiết trong tố cáo, khi gặp những trường hợp này cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp nhận, xem xét, giải quyết tố cáo phải áp dụng những biện pháp gì?

(Bùi Hoàng Đính, Q.Thủ Đức, TPHCM)

>> Ông TRẦN ĐÌNH TRỮ, Trưởng phòng Pháp chế Tổng hợp, Thanh tra TPHCM trả lời: Trong thực tế, đối tượng tố cáo (TC) hết sức đa dạng, có thể là hành vi vi phạm pháp luật về quản lý hành chính, hành vi vi phạm pháp luật hình sự, thậm chí là những tội phạm nghiêm trọng. Điều 66 Luật Khiếu nại, tố cáo quy định: “Trong trường hợp cấp thiết, cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp nhận TC phải báo ngay cho cơ quan có trách nhiệm để áp dụng biện pháp ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm pháp luật, áp dụng biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho người TC khi họ có yêu cầu”.

Trên tinh thần đó, khoản 2, 3 Điều 38 Nghị định số 136/2006/NĐ-CP quy định cụ thể các trường hợp cấp thiết và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân như sau:

* Trong trường hợp hành vi bị TC gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của Nhà nước, của tập thể, tính mạng, tài sản của công dân thì cơ quan nhận được đơn phải thông báo ngay cho cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn.

*  Trong trường hợp thủ trưởng cơ quan nhà nước các cấp, các ngành nhận được thông tin người TC bị đe dọa, trù dập, trả thù thì phải có trách nhiệm chỉ đạo hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan làm rõ, có biện pháp bảo vệ người TC, ngăn chặn và đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật người có hành vi đe dọa, trù dập, trả thù người TC.

Đây là quy định quan trọng để xử lý kịp thời đối với cá nhân có hành vi đe dọa, trả thù, trù dập người TC và là biện pháp để bảo vệ lợi ích của Nhà nước, tập thể, công dân, bảo vệ trực tiếp cho người TC, họ đã vì lợi ích chung mà báo cáo cho cơ quan nhà nước trong đấu tranh chống các biểu hiện vi phạm pháp luật, tham nhũng, tiêu cực trong bộ máy nhà nước.

Các cơ quan nhà nước, thủ trưởng các cấp, các ngành cần phải áp dụng các biện pháp theo thẩm quyền hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng áp dụng những biện pháp hữu hiệu nhất để kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra, đồng thời bảo vệ an toàn cho người TC.

H.H ghi

Các tin, bài viết khác