Hội thảo quốc gia về “Quốc triều hình luật”

(12g).- Sáng nay 17-3, tại TP Thanh Hóa, Bộ Tư pháp và UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia “Quốc triều hình luật-những giá trị lịch sử và đương đại góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam”.

Các tham luận nhấn mạnh vai trò quan trọng của Vua Lê Thánh Tông và những giá trị to lớn về nhiều mặt của Bộ “Quốc triều hình luật”, như: Lê Thánh Tông và Bộ luật Hồng Đức (GS Phan Huy Lê), Tư tưởng pháp trị kết hợp với đức trị trong đạo trị quốc, an dân của Vua Lê Thánh Tông (TS Uông Chu Lưu), Tư tưởng, quan điểm của Vua Lê Thánh Tông về giữ nước (Thiếu tướng, PGS-TS Vũ Quang Lộc), Bộ Quốc triều hình luật-công trình mang đậm bản sắc văn hóa pháp lý và tính nhân văn của dân tộc (GS-TS Lê Minh Tâm)...

D.C.

Các tin, bài viết khác