Hơn 2.400 căn nhà cho đồng bào dân tộc huyện A Lưới

A Lưới vẫn còn nhiều nhà tạm.

Sáng 9-3, tại TPHCM, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức lễ tổng kết cuộc vận động quyên góp ủng hộ xóa nhà tạm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo huyện A Lưới và khen thưởng 24 đơn vị, 9 cá nhân có nhiều đóng góp trong phong trào này.

Sau cuộc vận động ủng hộ xóa nhà tạm cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện A Lưới từ 2-9-2004 đến nay đã có 464 cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Huyện đã xây dựng được 2.407 căn nhà kiên cố cho đồng bào dân tộc thiểu số và gia đình nghèo huyện A Lưới.

H.H.N.

Các tin, bài viết khác