Kết quả kiểm điểm, xem xét thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm

SGGP
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định, trong thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với một số tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên;...
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định, trong thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với một số tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên; qua kết quả kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy chỉ đạo tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật các tập thể, cá nhân có liên quan đến vi phạm tại các đơn vị, trên cơ sở đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã quyết định thi hành kỷ luật và báo cáo đề nghị Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, quyết định thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, cụ thể như sau:
1. Đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Lao động Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ 2010 - 2015, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và một số cá nhân có liên quan
Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Lao động Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ 2010 - 2015 và các cá nhân có liên quan đã vi phạm trong thực hiện Quy chế làm việc của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy sở; trong thực hiện công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ; không xây dựng và ban hành các quy định, quy chế về công tác cán bộ; thiếu đấu tranh tự phê bình và phê bình; còn nể nang, ngại đụng chạm trong sinh hoạt tập thể của Ban Thường vụ Đảng ủy sở; chưa thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao; có khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của đảng, hoạt động của Chi bộ Thanh tra sở, Thanh tra sở dẫn đến đảng viên, cán bộ Thanh tra sở vi phạm nghiêm trọng trong hoạt động thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.
Căn cứ các quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Thành ủy đã quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với Ban Thường vụ Đảng ủy sở nhiệm kỳ 2010 - 2015; phê bình nghiêm khắc đối với Ban Thường vụ Đảng ủy sở nhiệm kỳ 2015 - 2020; kỷ luật cảnh cáo đối với đồng chí Trần Trung Dũng, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, nguyên Thành ủy viên nhiệm kỳ 2010 - 2015, nguyên Bí thư Đảng ủy sở (từ tháng 9-2014 đến tháng 2-2016), nguyên Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội (từ tháng 6-2012 đến tháng 2-2016); cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Huỳnh Tấn Dũng, Đảng ủy viên Đảng ủy sở, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy sở, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy sở, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy sở, nguyên Bí thư Chi bộ Thanh tra sở, Chánh Thanh tra Sở Lao động Thương binh và Xã hội. 
Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với đồng chí Lê Trọng Sang, Trưởng ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố, nguyên Bí thư Đảng ủy sở (từ tháng 1-2012 đến tháng 8-2014, nhiệm kỳ 2010 - 2015), nguyên Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội; phê bình nghiêm khắc đối với đồng chí Lượng Thị Tới, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy sở, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy sở nhiệm kỳ 2015 - 2020, Trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ sở, nguyên Đảng ủy viên Đảng ủy sở nhiệm kỳ 2010 - 2015.
2. Đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp công nghiệp Trung ương tại TPHCM nhiệm kỳ 2010 - 2015, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và một số cá nhân có liên quan
Ban Thường vụ Đảng ủy khối nhiệm kỳ 2010 - 2015 và một số tổ chức đảng, đảng viên, cấp ủy viên thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp công nghiệp Trung ương tại TPHCM đã có hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm nghiêm trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác quản lý, sử dụng tài chính đảng; chưa hoàn thành công tác bàn giao tài chính giữa nhiệm kỳ 2010 - 2015 và nhiệm kỳ 2015 - 2020; thiếu kiểm tra, giám sát công tác tài chính cấp ủy cùng cấp; buông lỏng quản lý, thực hiện không đúng quy định, quy trình nghiệp vụ tài chính, để xảy ra nhiều vi phạm về  tài chính làm thất thoát kinh phí của đơn vị.
Căn cứ các quy định về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Thành ủy đã quyết định thi hành kỷ luật: Khiển trách đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp công nghiệp Trung ương tại TPHCM nhiệm kỳ 2010 - 2015; yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp công nghiệp Trung ương tại TPHCM nhiệm kỳ 2015 - 2020 kiểm điểm rút kinh nghiệm và chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, quản lý, sử dụng, tài chính, tài sản của Đảng ủy khối (do sai phạm chủ yếu xảy ra trong nhiệm kỳ 2010 - 2015); cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Nguyễn Thị Tím, Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối nhiệm kỳ 2015 - 2020, Bí thư chi bộ cơ quan (nguyên Ủy viên Ban Thường vụ và Đảng ủy khối, Chánh Văn phòng Đảng ủy khối; phụ trách kế toán nhiệm kỳ 2010 - 2015) do có các khuyết điểm sai phạm nghiêm trọng trong tham mưu, thực hiện không đúng quy định, quy trình nghiệp vụ tài chính gây thất thoát nguồn kinh phí của đơn vị.
Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với 2 đảng viên gồm đồng chí Mai Thị Thu Thủy, nguyên Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp công nghiệp Trung ương tại TPHCM nhiệm kỳ 2010 - 2015 và đồng chí Phan Trung Dương, nguyên quyền Bí thư Đảng ủy khối nhiệm kỳ 2010 - 2015; khiển trách đồng chí Lê Văn Quang, Bí thư Đảng ủy khối nhiệm kỳ 2015 - 2020 (nguyên Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối nhiệm kỳ 2010 - 2015).
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp công nghiệp Trung ương tại TPHCM đã quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với đồng chí Nguyễn Thị Hương Xuân, đảng viên dự bị thuộc Chi bộ cơ quan Đảng ủy khối, thủ quỹ Đảng ủy khối.
3. Đối với Ban Thường vụ Đảng ủy khối cơ sở Bộ Xây dựng tại TPHCM nhiệm kỳ 2015 - 2020 và một số cá nhân có liên quan
Ban Thường vụ và một số cán bộ chủ chốt của Đảng ủy khối cơ sở Bộ Xây dựng tại TPHCM nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã có hạn chế, khuyết điểm, vi phạm trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện các quy chế làm việc của Đảng bộ khối; quy định, quy chế về công tác cán bộ; quy định về quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Đảng bộ khối; chưa đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành các hoạt động của Đảng ủy khối; thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra vi phạm trong công tác quản lý tài chính tại Đảng ủy khối; gây hậu quả nghiêm trọng.
Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã quyết định thi hành kỷ luật: Khiển trách đối với đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Bí thư Đảng ủy khối nhiệm kỳ 2015 - 2020; cảnh cáo đối với đồng chí Nguyễn Phong Nhật, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối nhiệm kỳ 2015 - 2020; khiển trách đối với đồng chí Nguyễn Thị Bình Sơn, đảng viên, Phó Chánh Văn phòng, Kế toán trưởng cơ quan Đảng ủy khối.
Đồng thời, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy khối cơ sở Bộ Xây dựng tại TPHCM nhiệm kỳ 2015 - 2020 kiểm điểm, rút kinh nghiệm, đề ra các giải pháp khắc phục các hạn chế, khuyết điểm, vi phạm đã nêu trên.
4. Đối với một số cá nhân có liên quan đến vi phạm về quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại phường Bình Thuận, quận 7
Qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và kết luận thanh tra, kiểm tra đổi với việc quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng tại quận 7, một số cán bộ, đảng viên tại quận 7 đã có khuyết điểm, vi phạm trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng; thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, ban hành văn bản sai quy định của Luật Đất đai năm 2013, Luật Xây dựng năm 2014, tạo điều kiện cho việc thực hiện 2 công trình xây dựng trái phép với quy mô lớn, kiên cố trên đất có nguồn gốc lấn chiếm rạch trái phép, không được phép xây dựng, gây hậu quả khó khắc phục, gây bức xúc trong nhân dân, làm giảm sút lòng tin của người dân đối với công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn quận.
Căn cứ các quy định về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với đồng chí Lê Trọng Hiếu, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy, nguyên Bí thư Quận ủy đồng thời là Chủ tịch UBND quận 7; Ban Thường vụ Thành ủy đã quyết định thi hành kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Hồ Thái Thành, Quận ủy viên, nguyên Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Quản lý đô thị quận 7 giai đoạn 2012 - 4-2017.
Ủy ban Kiểm tra Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với đồng chí Dương Minh Thùy, Phó Giám đốc Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đô thị thành phố, nguyên Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND quận 7, phụ trách đô thị giai đoạn 2012 - 1-2015; kỷ luật cảnh cáo đối với đồng chí Lâm Thị Kim Thanh, Quận ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bình Thuận, quận 7.
Liên quan đến vụ việc vi phạm nêu trên, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã yêu cầu các tổ chức đảng có thẩm quyền tại quận 7 tổ chức kiểm điểm, xem xét, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm theo thẩm quyền quản lý cán bộ, trong đó: Ban Thường vụ Quận ủy quận 7 đã quyết định kỷ luật cách hết chức vụ Đảng đối với 1 đảng viên; phê bình rút kinh nghiệm đối với 5 đảng viên và 2 tổ chức đảng; Ủy ban Kiểm tra Quận ủy quận 7 quyết định kỷ luật cách hết chức vụ trong Đảng đối với 1 đảng viên; cảnh cáo đối với 1 đảng viên; Đảng ủy phường Bình Thuận kỷ luật cảnh cáo đối với 1 đảng viên, khiển trách đối với 3 đảng viên; phê bình rút kinh nghiệm đối với 6 đảng viên.

NGỌC MINH

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Lan tỏa cách làm sáng tạo

Làm theo lời Bác, trong những năm qua, nhiều cấp ủy Đảng, tổ chức đoàn thể chính trị tại TPHCM đã thực hiện tốt phong trào “Dân vận khéo” với cách làm sáng tạo.

Xây dựng Đảng

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng từ công tác kiểm tra, giám sát

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM đã chỉ đạo, xem xét, xử lý một số đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” với các biểu hiện: nói trái, làm trái, xuyên tạc quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, vu cáo, nói xấu cán bộ lãnh đạo.

Việt Nam và Thế giới

Việt Nam chúc mừng Hoàng gia và nhân dân Nhật Bản nhân dịp Nhà vua Naruhito đăng quang

Ngày 17-10, tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên về bình luận của Việt Nam đối với việc Nhật Bản có nhà vua mới, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ: “Việt Nam chân thành chúc mừng Hoàng gia và nhân dân Nhật Bản nhân dịp Nhà vua Naruhito đăng quang.

Vững lòng biển đảo

Hơn 17 tỷ đồng hỗ trợ quân dân Trường Sa 

Tối 12-4, đoàn công tác TPHCM đã về đến cầu cảng Lữ đoàn 125 Hải quân, kết thúc 9 ngày thăm quân và dân quần đảo Trường Sa. Đón đoàn có các đồng chí: Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM cùng các đồng chí lãnh đạo TP. 

 

Nhân sự

Cải cách hành chính

Khó như đi làm thủ tục nhập, tách hộ khẩu

Theo quy định của Luật Cư trú, điều kiện đăng ký thường trú tại TPHCM và một số thủ tục về tách, chuyển hộ khẩu thường trú, đăng ký tạm trú đã được sửa đổi theo hướng đơn giản, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân. Thế nhưng, thời gian qua, nhiều người dân đã phản ánh đến Báo SGGP khi đi làm thủ tục về nhập, tách hộ khẩu thường trú và đăng ký tạm trú đã bị một số cơ quan chức năng làm khó, gây phiền hà…