Khánh Hòa giải ngân 4.606 tỷ đồng hỗ trợ lãi suất

(SGGP-12G).- Tính đến sáng 20-6, dư nợ cho vay gỗ trợ lãi suất (HTLS) của các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đạt trên 4.060 tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay ngắn hạn theo Quyết định 131 là trên 3.797 tỷ với 10.523 khách hàng được vay.

Tỷ lệ dư nợ cho vay ngắn hạn được HTLS so với tổng dư nợ là 27,5%, so với dư nợ cho văn ngắn hạn bằng VND là 48,2%. Số lãi tiền vay đã HTLS cho khách hàng là 19,95 tỷ đồng; dư nợ cho vay trung, dài hạn theo Quyết định 443 là 222,5 tỷ với 1.750 khách hàng vay.

Ngoài ra, dư nợ cho vay các khoản mua máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp và vật liệu xây dựng nhà ở theo Quyết định 497 là 692 triệu đồng.

VĂN NGỌC

Các tin, bài viết khác