Bình Thuận

Khiển trách tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Tân (cũ)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận vừa có Quyết định khiển trách tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy và cá nhân ông Bùi Văn Mạnh, nguyên Bí thư Huyện ủy Hàm Tân (cũ), hiện đang giữ chức Chủ tịch UBND thị xã La Gi (Bình Thuận), về trách nhiệm trong lãnh đạo, điều hành, xử lý băng nhóm Nguyễn Thanh Gương (tức Hai Chi).

Trước đây, tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy và cá nhân Bí thư Huyện ủy huyện Hàm Tân (cũ) chưa phát huy vai trò trách nhiệm trên lĩnh vực giữ gìn an ninh, trật tự ở địa phương, để băng nhóm Hai Chi hoạt động phạm pháp, lộng hành, gây rối tình hình an ninh trật tự trên địa bàn trong thời gian dài, gây hậu quả nghiêm trọng, tạo sự bất bình trong nhân dân.

T.H.
 

Các tin, bài viết khác