Đề xuất kỷ lục Bộ sử thi lớn nhất Việt Nam:

“Kho tàng sử thi Tây Nguyên”

Viện Nghiên cứu văn hóa phối hợp với NXB Khoa học xã hội và FAHASA TPHCM đã giới thiệu 16 tác phẩm sử thi thuộc Kho tàng sử thi Tây Nguyên. Có thể ghi nhận đây là bộ sử thi được thực hiện công phu và lớn nhất Việt Nam.

Cồng chiêng và sử thi Tây Nguyên là vốn quí của văn hóa dân gian các dân tộc Việt Nam.

Việc công bố và nghiên cứu sử thi Việt Nam được người Pháp bắt đầu từ năm 1927 và sau này được nhà nước tiếp tục tiến hành qua nhiều giai đoạn. Tháng 3- 2001 Chính phủ thông qua dự án điều tra, sưu tầm, biên dịch và bảo quản và xuất bản Kho tàng sử thi Tây Nguyên, giao cho Viện Khoa học - Xã hội Việt Nam chủ trì, phối hợp với các tỉnh Tây nguyên và phụ cận cùng thực hiện. Đến nay công tác điều tra, sưu tầm về cơ bản đã hoàn thành.

16 tác phẩm sử thi của các dân tộc Mơ nông, Raglai, Chăm, Bana… được công bố gồm có: Cướp chiêng cổ bon Tiăng; Lêng nghịch đá thần của Yang, Udai-Ujàc; Bắt con lươn ở suối Dak Huch; Bing con Măch xin làm vợ Yang; Chi Bri- Chi Brit; Con đỉa nuốt bon Tiăng; Cướp chăn lêng của Jrêng, Lêng con Ôt; Giông, Giơ mồ côi từ nhỏ; Giông làm nhà mồ; Kră, năng cưới Bing, Kông con Lông; Lấy hoa bạc, hoa đồng; Lêng, Kong, Mbong lấy ché voi trắng; Tiăng lấy lại ché rlung chim phượng hoàng ở bon Kla; Thuốc cá ở hồ Bầu trời, Mặt trăng; Yong, Yang lấy ống bạc tượng người…

Để thực hiện bộ sử thi, hàng trăm lượt cán bộ khoa học từ Trung ương đến địa phương đã tiến hành tổng điều tra sử thi tại 8 tỉnh Tây Nguyên và phụ cận, khảo sát hàng ngàn buôn thuộc 530 xã, lập danh sách hàng trăm tên tác phẩm, gặp gỡ thống kê và lập hồ sơ về 363 nghệ nhân…

Bộ Kho tàng sử thi Tây Nguyên được xuất bản rất trang trọng. Ở mỗi tác phẩm đều có chân dung nghệ nhân, bài giới thiệu tác phẩm, phần phiên âm tiếng dân tộc thiểu số, ảnh minh họa, phần tiếng Việt và  chú thích. Mỗi cuốn in trên dưới 1000 trang.

V.H

Các tin, bài viết khác