Khởi động dự án hỗ trợ kỹ thuật vùng tại châu Á - Thái Bình Dương

SGGP
Dự án giúp tăng cường năng lực của các quốc gia trong việc triển khai thực hiện và giám sát các mục tiêu phát triển bền vững về môi trường một cách hiệu quả. 

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường phối hợp với Ngân hàng Phát triển châu Á vừa tổ chức Hội thảo khởi động dự án hỗ trợ kỹ thuật vùng “Hỗ trợ triển khai các mục tiêu phát triển bền vững về môi trường tại châu Á - Thái Bình Dương: Hợp phần tại Việt Nam”, để giới thiệu và lấy ý kiến các bên liên quan về các hoạt động, kế hoạch của dự án. 

Dự án giúp tăng cường năng lực của các quốc gia trong việc triển khai thực hiện và giám sát các mục tiêu phát triển bền vững về môi trường một cách hiệu quả. 

Riêng tại Việt Nam, dự án tập trung vào việc rà soát các chỉ tiêu môi trường và xác định nguồn lực tài chính, để thực hiện hiệu quả kế hoạch hành động của ngành tài nguyên và môi trường đối với các mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam.

TÂM THẢO

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

TPHCM khát vọng trở thành trung tâm tài chính quốc tế

TPHCM khát vọng trở thành trung tâm tài chính quốc tế

Với chủ đề “Phát triển TPHCM trở thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế”, mục tiêu quan trọng của diễn đàn năm nay là cung cấp các yếu tố đầu vào giúp TPHCM sớm trở thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để TPHCM lắng nghe các ý tưởng mới, tiếp thu các góp ý, phản biện nhằm hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế đã ấp ủ cách đây gần 20 năm.

Ngân hàng - Chứng khoán

Phát hiện hàng ngàn giao dịch đáng ngờ

Người đứng đầu Ngân hàng Nhà nước cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2019, Ngân hàng Nhà nước đã tiếp nhận khoảng 1.300 báo cáo giao dịch đáng ngờ; chuyển giao thông tin liên quan đến 100 vụ việc cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật. 

Thị trường

Địa ốc

Nông nghiệp

Đầu tư

Thông tin kinh tế