Không phô trương, lãng phí khi tuyên truyền về đại hội Đảng

SGGP
Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 vừa ban hành kế hoạch tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các nội dung tuyên truyền tập trung vào quá trình chuẩn bị, ý nghĩa và tầm quan trọng của Đại hội Đảng bộ TPHCM, nhất là những thành tựu thành phố đã đạt được về kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội trong nhiệm kỳ qua.

Đồng thời nêu bật mục tiêu, nhiệm vụ phát triển thành phố, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố giai đoạn 2020-2025. Qua đó tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân. Kế hoạch tuyên truyền cũng nhằm cổ vũ, động viên nhân dân TPHCM tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ TPHCM và Đại hội XIII của Đảng; tuyên truyền đợt thi đua 200 ngày chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp cũng như đưa nghị quyết đại hội các cấp vào cuộc sống.

Kế hoạch yêu cầu các hoạt động tuyên truyền phải đề cao chất lượng, hiệu quả, thiết thực, không phô trương, lãng phí. Đồng thời tổ chức tốt việc lấy ý kiến sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về dự thảo báo cáo chính trị. Đồng thời công tác tuyên truyền phải tập trung cổ vũ, động viên những việc làm tốt, gương điển hình, tinh thần phấn đấu, những nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong thời gian qua.

Ngoài ra, việc tuyên truyền còn nhằm chủ động ngăn chặn, đấu tranh kịp thời việc tán phát các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, lệch lạc, tiêu cực, chống phá Đảng, Nhà nước. 

THU HƯỜNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bút Sài Gòn

Lành mạnh hơn

- Mới có ít bữa thị trường chứng khoán xứ mình áp dụng chu kỳ thanh toán T+2, chợ cổ phiếu cứ đi xuống. Có phải T+2 là nguyên nhân tạo ra tình trạng rớt giá liên tục?

Giao thông - Đô thị

TPHCM: Hơn 300 dự án treo chưa được thu hồi

Đó là thông tin được Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường TPHCM Nguyễn Toàn Thắng báo cáo tại buổi giám sát của Ban Đô thị - HĐND TPHCM về thực hiện công tác thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với các dự án đã có nghị quyết của HĐND TPHCM vào sáng ngày 4-10.

Quy hoạch

Thống nhất trình Quốc hội thông qua Quy hoạch tổng thể quốc gia

Chủ trì Hội nghị Thẩm định Quy hoạch tổng thể Quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành thông báo: Tất cả 44 ủy viên, thành viên của Hội đồng Thẩm định đã thống nhất thông qua hồ sơ Quy hoạch tổng thể quốc gia để Chính phủ trình Quốc hội xem xét trong kỳ họp tới. Các thành viên đã biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu.

Tin buồn