Không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước

SGGPO
Chiều 5-3, Văn phòng UBND TPHCM cho biết, UBND TP đã ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19-10-2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”. 

Không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước

UBND TP giao Sở TN-MT là cơ quan đầu mối đôn đốc các sở ngành, UBND 24 quận - huyện thực hiện các nội dung đã được phân công tại kế hoạch này; định kỳ hàng quý, tổng hợp báo cáo UBND TP kết quả triển khai thực hiện. 

Theo kế hoạch này, Sở TN-MT tham mưu UBND TP chỉ đạo triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình đột phá giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2016-2020 với sự đổi mới về tổ chức, chỉ đạo, giải pháp thực hiện và Nghị quyết số 03/NQ- HĐND ngày 11-6-2017 của HĐND TP về công tác bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư và quản lý chất thải trên địa bàn thành phố. Rà soát các định mức của ngành để đảm bảo đơn giá được tính đúng, tính đủ và đổi mới công nghệ. Sử dụng lực lượng giám sát của Ban Quản lý các Khu liên hợp xử lý chất thải thành phố để giám sát đột xuất và ghi nhận hình ảnh về chất lượng vệ sinh trên địa bàn để chuyển cho UBND các quận - huyện xử lý và báo cáo UBND TP.

Phối hợp, hỗ trợ các nội dung hướng dẫn chuyên ngành để Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục vận động hộ dân, doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp không xả rác ra đường và kênh rạch, thải rác đúng nơi quy định, thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Đôn đốc và giám sát UBND các quận - huyện triển khai hiệu quả Chương trình đột phá giảm ô nhiễm môi trường trên địa bàn quận - huyện và cuộc vận động “Không xả rác ra đường và kênh rạch”; tham mưu UBND TP kịp thời biểu dương UBND quận - huyện và các đơn vị liên quan thực hiện tốt cuộc vận động này.

Sở TT-TT gắn với đề án đô thị thông minh, hỗ trợ UBND quận - huyện triển khai hệ thống tiếp nhận và xử lý nhanh, hiệu quả ý kiến của người dân qua tin nhắn, chụp hình, thư điện tử và điện thoại về tình trạng xả rác ra đường và kênh rạch ở các phường xã. Tăng cường vai trò cơ quan truyền thông, báo chí đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân về bảo vệ môi trường, không xả rác bừa bãi ra đường và kênh rạch; phê phán các hành vi thiếu ý thức bảo vệ môi trường của cá nhân, tổ chức và biểu dương các điển hình khu phố, ấp, phường, xã và quận - huyện trong việc tham gia cuộc vận động “Không xả rác ra đường và kênh rạch”.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở TN-MT, UBND quận - huyện triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động các tổ chức bán lẻ giảm sử dụng túi ni lông khó phân hủy. Công an thành phố, tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về vệ sinh nơi công cộng theo quy định pháp luật (như thải bỏ rác bừa bãi ra đường, kênh rạch, khu vực công cộng...). Sở Nội vụ gắn việc thực hiện cuộc vận động “Không xả rác ra đường và kênh rạch” vào tiêu chí, tiêu chuẩn thi đua khen thưởng, đề xuất hình thức khen thưởng phù hợp đối với cá nhân và tập thể thực hiện tốt cuộc vận động.

UBND TP yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND quận - huyện tổ chức quán triệt và xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai kế hoạch. Định kỳ hàng quý (trước ngày 25 của tháng cuối quý), các sở, ngành, UBND quận - huyện có trách nhiệm báo cáo tình hình, kết quả và đánh giá sự chuyển biến trong việc thực hiện cuộc vận động về Sở TN-MT để tổng hợp, báo cáo UBND TP. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc cần thiết bổ sung, điều chỉnh kế hoạch, các sở, ngành, UBND quận - huyện báo cáo về Sở TN-MT tổng hợp, đề xuất UBND TP xử lý.

QUỐC HÙNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bút Sài Gòn

Lòng tong và cá mập

- Chủ tịch và cũng là cổ đông lớn của một công ty niêm yết vừa bán trót lọt một lượng lớn cổ phiếu để giảm tỷ lệ sở hữu. Vấn đề là chuyện bán này xảy ra ngay trước khi thời điểm doanh nghiệp đó bắt đầu chịu sự kiểm soát của cơ quan quản lý.

Giao thông - Đô thị

Đề nghị thu hồi 3.666,3m² đất do Cục Quân nhu quản lý, để mở rộng đường D3

Chiều 15-4, Văn phòng UBND TPHCM cho biết, UBND TPHCM kiến nghị Bộ Quốc phòng thống nhất chuyển giao diện tích đất quốc phòng (3.666,3m² hiện do Cục Quân nhu đang quản lý, sử dụng) cho TP để có cơ sở tiến hành công tác thu hồi đất thực hiện dự án mở rộng đường D3 nhằm giảm ùn tắc giao thông trên đường Quang Trung và đường Phan Văn Trị; đồng thời, hoàn chỉnh mạng lưới giao thông trong khu vực theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của TP.

Quy hoạch

Tin buồn