Kiểm tra độc lập chất lượng nước

SGGP
Theo Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, để chất lượng nước đầu ra luôn đạt chuẩn quốc gia, hàng tháng tổng công ty đã gửi mẫu nước sạch ra khỏi nhà máy đến Phòng thí nghiệm của Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn Đo lường chất lượng 3 phân tích đối chứng. 
Đồng thời, Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM cũng tiến hành kiểm tra độc lập chất lượng nước sạch ra khỏi các nhà máy nước của Tổng công ty. 

Tổng công ty cũng tăng lượng hóa chất xử lý nước tại các nhà máy. Hàng tuần, tiến hành tuần tra trên sông bằng cano 1 tháng/lần để lấy mẫu kiểm tra chất lượng nước theo quy chuẩn của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tiêu chuẩn nước mặt và ghi nhận các điểm phát sinh nguy cơ ô nhiễm nguồn nước sông để tiến hành các biện pháp khắc phục, phòng ngừa. Hàng giờ các nhà máy nước kiểm tra các chỉ tiêu pH, độ đục, hàm lượng chlor dư, và có hệ thống giám sát chất lượng nước liên tục các chỉ tiêu nêu trên.

Các nhà máy nước của tổng công ty đã nghiên cứu các giải pháp, công nghệ xử lý nước hiện đại, có khả năng xử lý tốt các chất ô nhiễm, cho nước đầu ra luôn đạt tiêu chuẩn theo quy định. Bên cạnh đó, việc sử dụng ống cấp nước trên mạng lưới cấp 1,2,3 đều đã qua kiểm định đạt chất lượng. 

Trên hệ thống mạng lưới cấp nước, tổng công ty triển khai lấy mẫu nước theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), hàng tuần sẽ tiến hành lấy mẫu nước ngẫu nhiên trên mạng lưới cấp nước để giám sát. Tổng số mẫu giám sát của tổng công ty trên hệ thống mạng lưới cấp nước khoảng 1.400 mẫu/năm. Riêng Trung tâm Y tế dự phòng TP thường xuyên giám sát ngẫu nhiên mẫu nước tại các hộ dân sử dụng nước từ hệ thống cấp mạng lưới cấp nước. Vì vậy, Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn đảm bảo chất lượng nước cung cấp cho nhân dân TPHCM luôn đạt tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống theo quy chuẩn của Bộ Y tế.

HIỀN MAI

Các tin, bài viết khác