Lịch thi đấu Olympic 2016 (theo giờ Việt Nam)

 Ngày 6-8:

- 19 giờ 00: Nguyễn Thị Như Hoa (kiếm 3 cạnh nữ)

- 19 giờ 00: Văn Ngọc Tú (judo, hạng cân 48kg nữ)

- 23 giờ 00: Hoàng Xuân Vinh và Trần Quốc Cường (10m súng ngắn hơi nam)

 Ngày 7-8:

- 0 giờ 15: Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi lội, 400m cá nhân hỗn hợp nữ)

- 0 giờ 30: Phạm Phước Hưng (TDDC, vòng loại vòng treo nam)

- 5 giờ 00: Vương Thị Huyền (cử tạ, hạng cân 48kg nữ)

- 23 giờ 25: Hoàng Quý Phước (bơi lội, 200m tự do nam)

 Ngày 8-8:

- 0 giờ 30: Phan Thị Hà Thanh (TDDC, vòng loại nhảy chống nữ)

- 0 giờ 30: Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi lội, 400m tự do nữ)

- 5 giờ 00: Thạch Kim Tuấn và Trần Lê Quốc Toàn (cử tạ, hạng cân 56kg nam)

- 5 giờ 00: Nguyễn Thị Lệ Dung (kiếm chém cá nhân nữ)

- 18 giờ 30: Hồ Thị Lý/Thanh Huyền (rowing, thuyền đôi hạng nhẹ nữ)

 Ngày 9-8:

- 0 giờ 20: Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi lội, 200m cá nhân hỗn hợp nữ)

 Ngày 10-8:

- 19 giờ 00: Hoàng Xuân Vinh và Trần Quốc Cường (50m súng ngắn nam)

- 19 giờ 00: Vũ Thành An (kiếm chém nam)

- 19 giờ 00: Đỗ Thị Anh (liễu kiếm nữ)

 Ngày 11-8:

- Nguyễn Tiến Minh và Vũ Thị Trang (cầu lông, vòng loại đơn nam và đơn nữ)

 Ngày 12-8:

- 20 giờ 00: Hoàng Tuấn Tài (cử tạ, hạng cân 85kg nam).

 Ngày 13-8:

- 0 giờ 30: Nguyễn Thành Ngưng (điền kinh, 20km đi bộ nam)

- 21 giờ 00: Nguyễn Thị Huyền (điền kinh, 400m nữ)

 Ngày 16-8:

- 7 giờ 30: Nguyễn Thị Huyền (điền kinh, 400m rào nữ)

 Ngày 17-8:

- 20 giờ 00: Vũ Thị Hằng (vật tự do, hạng cân 48kg nữ)

 Ngày 18-8:

- 20 giờ 00: Nguyễn Thị Lụa (vật tự do, hạng cân 53kg nữ)

Đoàn thể thao Việt Nam tự tin trước giờ tranh tài

Các tin, bài viết khác