Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia có hiệu lực từ 1-1-2020

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia có hiệu lực từ 1-1-2020

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia có hiệu lực từ 1-1-2020 ảnh 1
Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia có hiệu lực từ 1-1-2020 ảnh 2
Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia có hiệu lực từ 1-1-2020 ảnh 3
Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia có hiệu lực từ 1-1-2020 ảnh 4

Đồ họa: MINH THƯ

Các tin, bài viết khác