Lực bất...

- Tuần lễ an toàn giao thông đường bộ toàn cầu có vẻ hiệu quả không cao.

- Sao thế?

- Chỉ riêng nón bảo hiểm, kiểm tra ở ngoại thành Hà Nội có tới 6,7% người lưu thông trên đường có vẻ vẫn… ai đội mặc ai.

- Cứ phạt cho thật nghiêm.

- Nghiêm thì vẫn nghiêm. Nhưng lại chuyện biết rồi, khổ lắm, nói mãi…

- Làm sao?

- Người vi phạm quá nhiều nhưng cảnh sát và thanh tra giao thông quá ít.

- Ô bác ơi! Thế là… lực bất tòng tâm à?

- Chứ sao! Mấy ông nước ngoài bảo ý thức người dân tham gia giao thông quá kém.

- Bác ơi, tôi sợ… 

- Sợ gì?

- Tuần lễ an toàn giao thông chỉ là việc… ném đá ao bèo và chuyện đội nón bảo hiểm vẫn là chuyện dài chưa có đoạn kết.

An Nhân

Các tin, bài viết khác

" />