“Lý luận và văn học”

Tập sách từng gây sóng gió trong thập niên 90 của thế kỷ trước. Trong làn gió đổi mới văn học, những luận điểm và phong cách bình luận văn học mới trong những bài viết của tác giả đã gây nhiều tranh cãi trên các diễn đàn và báo chí.

Nhiều vấn đề tác giả nêu lên cho đến hôm nay vẫn mang ý nghĩa lý luận và thời sự, tiếp tục gợi suy nghĩ, nhất là các ý kiến liên quan đến bản chất của văn học, mối quan hệ giữa văn học và cuộc sống, trách nhiệm xã hội của nhà văn…

Tác giả Lê Ngọc Trà; NXB Trẻ phát hành; giá 23.000 đ/cuốn

Q.Đ

Các tin, bài viết khác