Manulife VN đạt kết quả kinh doanh cao trong 6 tháng đầu năm

Manulife Việt Nam tiếp tục đạt mức tăng trưởng mạnh trong quý II năm 2010, một kết quả tiếp nối của sự khởi đầu xuất sắc trong quý I. Doanh thu phí bảo hiểm thường niên của hợp đồng khai thác mới trong 6 tháng đầu năm đạt hơn 195 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ năm 2009.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm và ký quỹ đạt 666,4 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2009. Tuyển dụng trong quý II đạt mức kỷ lục với 3.000 đại lý được tuyển mới, nâng tổng số đại lý lên đến hơn 8.400 người vào cuối quý II năm 2010, tăng 51% so với cùng kỳ năm 2009. Tổng tài sản do công ty quản lý tăng 11% tính đến thời điểm này. Mức tăng trưởng chủ yếu là do mệnh giá hợp đồng tăng, sự tăng trưởng mạnh của đội ngũ đại lý và đóng góp từ các kênh phân phối khác, đặc biệt bảo hiểm vi mô đóng góp 8% trong kinh doanh.

Lưu Hiên

Các tin, bài viết khác