Maritime Bank và CMF ký kết hợp tác phát triển

Ngân hàng TMCP Hàng Hải (Maritime Bank) đã chính thức ký kết hợp tác phát triển toàn diện với Công ty TNHH Một thành viên Tài chính Than – Khoáng sản Việt Nam (CMF) thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV).

Theo đó, Maritime Bank và CMF cùng hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng như: nguồn vốn, kinh doanh ngoại hối; dịch vụ thanh toán; tín dụng, thu xếp vốn và tư vấn tài chính tiền tệ. Trên nguyên tắc luôn ưu tiên tối đa các cơ hội kinh doanh cũng như nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hai bên, thỏa thuận hợp tác này góp phần quan trọng vào sự phát triển lâu dài của cả Maritime Bank và CMF, chứ không chỉ trong 3 năm hiệu lực của hợp đồng.

Cụ thể là Maritime Bank và CMF chia sẻ thông tin, cùng khai thác việc cung cấp tín dụng cho khách hàng dưới các hình thức đồng tài trợ, cho vay hợp vốn, ủy thác cho vay, bảo lãnh mở L/C… Đồng thời hai bên cũng ưu tiên cung cấp hạn mức cho nhau đối với các giao dịch nguồn vốn và ngoại hối; chấp nhận việc cầm cố hoặc mua bán kỳ hạn cổ phiếu và trái phiếu của nhau để hỗ trợ cho đối tác khi có nhu cầu huy động vốn… Đặc biệt, Maritime Bank và CMF cam kết có những chính sách ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng của hai bên trên toàn hệ thống.

TKV thuộc nhóm khách hàng lớn được đánh giá có tình hình tài chính ổn định. Từ năm 2009, Maritime Bank đã áp dụng chính sách ưu đãi đối với tập đoàn này. Theo đó, các đơn vị thành viên trực thuộc TKV được Maritime Bank cấp tín dụng với các hạn mức ngắn, trung và dài hạn tùy theo nhu cầu, điều kiện sản xuất kinh doanh của đơn vị đó với chính sách ưu đãi về thời gian, địa điểm, lãi suất cho vay, phí tín dụng, hệ số dư nợ được bảo đảm bằng tài sản v.v…

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác với CMF góp phần nâng cao năng lực tài chính của mỗi bên, đồng thời thúc đẩy quá trình hoàn thiện các sản phẩm và dịch vụ mang lại lợi ích thiết thực cho khách hàng.

A.K.

Các tin, bài viết khác