Millward Brown giới thiệu “Xây dựng thương hiệu thành công tại Việt Nam”

Millward Brown, công ty nghiên cứu hàng đầu thế giới về các lĩnh vực thương hiệu, thông tin và truyền thông vừa tổ chức sự kiện dành cho giới chuyên viên marketing với chủ đề “Xây dựng thương hiệu thành công tại Việt Nam", được trình bày bởi ông Phil Worthington, Giám đốc điều hành của Millward Brown Việt Nam và nhóm chuyên gia tư vấn nghiên cứu. 

Theo ông Worthington, các thương hiệu cần phải tạo ra “sự khác biệt mang tính phù hợp” để liên tục được người tiêu dùng lựa chọn và đạt được thành công. Ý của “sự khác biệt” ở đây là không nhất thiết phải tạo ra sản phẩm cóù chức năng độc đáo. Ngay cả một sản phẩm thông thường cũng cóù thể làm nên thành công nếu biết cách kết nối một cách sáng tạo với người tiêu dùng”.

Để biết thêm thông tin về Millward Brown Việt Nam, vui lòng liên hệ phil.worthington@millwardbrown.com.

Mỹ Trang

Các tin, bài viết khác